Πρότυπη Μονάδα Δ.Α.Φ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης εστιάζει στην πλήρη ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων στις δυσκολιες  του παιδιού τους που προκύπτουν λόγω της δαφ .Απευθύνεται σε οικογένειες στις οποίες η παρέμβαση  ξεκινά πριν τα 3.6 έτη.

Η διαδικασία της πρώιμης παρέμβασης είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαμορφωμένο κατάλληλα από τη διεπιστημονική ομάδα(παιδοψυχίατρος , λογοθεραπευτής , εργοθεραπευτής κ.α) και βασισμένο στη μέθοδο DIR – Floortime όπου η κάθε συνεδρία λειτουργεί εκπαιδευτικά τόσο για τους γονείς όσο και για το παιδί.

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο χώρο μας λειτουργούν πρωινά τμήματα τα οποία προετοιμάζουν κατάλληλα τα παιδιά με δαφ ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο κατάλληλο σχολικό πλάισιο για αυτά.

Τα τμήματα αυτά αποτελούνται από ομοιογενείς ομάδες παιδιών και λειτουργούν από τις 9.00 π.μ εως τις 13.00μ.μ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Στο κέντρο λειτουργεί τμήμα συμβουλευτικής γονέων, από  Ψυχολόγο.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους γονείς να κατανοήσουν τη φύση των προβλημάτων του παιδιού τους ,  να  διαχειριστούν  τη διάγνωση και τα συναισθήματα που αυτή επιφέρει με τη βοήθεια ενός ειδικού, ειδικά όταν η διάγνωση είναι πρόσφατη, αλλά και να εκπαιδευτούν στην διαχείριση συμπεριφορών και  προβλημάτων που πιθανά αντιμετωπίζουν με τα  παιδιά  στην καθημερινότητα τους.

Παράλληλα  όταν  χρειάζεται παρεμβαίνουμε συμβουλευτικά  και  στα αδέλφια των παιδιών που εκπαιδεύονται στο κέντρο μας.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των γονέων το κέντρο μας διοργανώνει εκπαιδευτικές ή συμβουλευτικές ομάδες γονέων , κατά τις οποίες οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για ποικίλα θέματα που τους αφορούν αλλά και να συναντήσουν άλλους γονείς και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες.

Facebook Image