Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία έχει ως σκοπό την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία/αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, φωνής και κατάποσης.

Με τη χρήση εξειδικευμένων διαγνωστικών εργαλείων αξιολογούνται οι δυσκολίες του παιδιού ή του εφήβου και οι επιπτώσεις αυτών στην οικογενειακή, σχολική, κοινωνική ζωή. Έπειτα δημιουργείται το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το οποίο αφορά στους εξατομικευμένους θεραπευτικούς στόχους και στις δραστηριότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους θεραπευτές για την επίτευξη των στόχων.

Οι θεραπευτές είναι καταρτισμένοι στις πιο σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και εκπαιδεύουν παράλληλα και τους γονείς έτσι ώστε να λειτουργούν ως συνθεραπευτές.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται από τους λογοθεραπευτές του κέντρου μας είναι:

Δυσκολίες στην Επικοινωνία (Όπως αυτές που προκύπτουν από Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος)

Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές (Αναπτυξιακή Καθυστέρηση του λόγου, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, Γλωσσικές Διαταραχές που προκύπτουν από δυσκολίες των αισθητήριων οργάνων,  νοητικής υστέρησης ή συνδρόμων κ.α.)

Διαταραχές Ομιλίας (Φωνολογική Διαταραχή, Αρθρωτική Διαταραχή, Αναπτυξιακή Δυσπραξία

Διαταραχές φώνησης

Διαταραχές κατάποσης

Facebook Image