Ειδική Αγωγή

Τα ειδικά παιδαγωγικά προγράμματα , απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους με ποικίλες διαταραχές όπως για παράδειγμα Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητα , χαμηλό νοητικό δυναμικό , μαθησιακές δυσκολίες κ.α

Ο θεραπευτής   αξιολογεί τα ελλείμματα , τις  δυσκολίες αλλά και τα προτερήματα του κάθε παιδιού, συζητά με τους γονείς  και  σχεδιάζει το  κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ,  που  έχει σαν στόχο την  βελτίωση τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειάς του στην καθημερινή πράξη.

Με σύμμαχό μας την οικογένεια , παρεμβαίνουμε τόσο στις γνωστικές δεξιότητες των  παιδιών και των εφήβων  όσο και σε τομείς όπως η επικοινωνία, η κοινωνική προσαρμογή ,οι δεξιότητες παιχνιδιού και διαχείρισης  ελεύθερου χρόνου ,τα προβλήματα συμπεριφοράς και οι δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Οι θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται ποικίλουν και  καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό  από τα ελλείμματα, τις δυσκολίες  και τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Οι στόχοι του προγράμματος συζητούνται με τους γονείς  και δίνονται πάντα σε γραπτή μορφή .Όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε συντονισμένα στο σπίτι και στο σχολείο , έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη υποστήριξη του παιδιού και των οικείων του.

 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τα προγράμματα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών παρέχονται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μια ή περισσότερες μαθησιακές δυσκολίες. Η διάγνωση  βασίζετε σε εξειδικευμένα εργαλεία και η παρέμβαση σχεδιάζεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Οι περισσότεροι συνηθίζουν να ταυτίζουν  τις μαθησιακές δυσκολίες με την δυσλεξία . Ωστόσο υπάρχουν  πολλές διαφορετικές μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να δυσχεραίνουν την εξέλιξη του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Κάποιες από αυτές είναι η δυσκολία στην  ορθογραφία(δυσορθογραφία), η δυσκολία στην γραφή(δυσγραφία) , τα μαθηματικά(δυσαριθμησία) κ .α

Η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη παρέμβαση σε αυτές τις δυσκολίες έχει καθοριστική  σημασία .

Βοηθά  τόσο στην καλύτερη επίδοση του παιδιού στην σχολική διαδικασία αλλά ταυτόχρονα συμβάλει και στην ψυχική υγεία του παιδιού και  στην ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας.

Ο  μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας  πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπος με δυσκολίες που τον ματαιώνουν και τον κάνουν να αμφισβητεί τον εαυτό του και τις ικανότητες του. Έτσι, η κατανόηση της φύσης των δυσκολιών του, τόσο από τον ίδιο ,όσο και από τους οικείους και τους εκπαιδευτικούς του και η  έγκαιρη παρέμβαση συμβάλουν παράλληλα και  στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού. 

Facebook Image