Προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης

Σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης μας , όπως παιδικούς σταθμούς , σχολεία κλπ, ο Χαρταετός διοργανώνει σχολές γονέων , δίνοντας την ευκαιρία στους γονείς να ενημερωθούν για ποικίλα θέματα που αφορούν αυτούς και τα παιδιά τους καθώς και τους τρόπους παρέμβασης σε αυτά.

Facebook Image