Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία έχει  ως σκοπό την αντιμετώπιση δυσκολιών που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή και την εξέλιξη του παιδιού ή του εφήβου. Με τη χρήση  παιχνιδιών και θεραπευτικά κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων αναπτύσσουμε τις δεξιότητες των παιδιών ώστε να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Μερικοί από τους τομείς παρέμβασης της εργοθεραπείας είναι : 

 •    
     
     
     
     
  Δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Γνωστικές δεξιότητες – αντίληψη
 • Κίνηση και συντονισμός
 • Δεξιότητες παιχνιδιού
 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση
 • Κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας.

 

Μετά από προσεκτική και συνολική αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των δυσκολιών του παιδιού, ο εργοθεραπευτής , εντοπίζει  κάθε φορά τις ανάγκες. Σε συνεργασία τόσο με την διεπιστημονική ομάδα, όσο και με την οικογένεια,  δημιουργείται το κατάλληλο ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται στις συνεδρίες, δημιουργούνται με γνώμονα το κίνητρο του παιδιού και είναι βασισμένες στις αρχές της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, της προσέγγισης DIR - Floortime και της Κινησιοπαιδαγωγικής μεθόδου Sherborne .

 

Οι γονείς ,όπως πάντα στο κέντρο μας , συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση του παιδιού και αποκτούν ρόλο συνθεραπευτή σε κάθε προσπάθεια.

Facebook Image